€3.95
(Excl. tax)

€5.95
(Excl. tax)

€6.95
(Excl. tax)

€6.95
(Excl. tax)

Tomato & Buffalo Mozzarella

€8.50
(Excl. tax)

Lettuce, Cucumber, Tomato, Onions, Prawns & Smoked Salmon.